Medewerkers

Wat kan neurofeedback voor jou als professional binnen TriviumLindenhof betekenen?

TriviumLindenhof vindt het belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van hun mentale vitaliteit. Daarom biedt Triviumlindenhof mogelijkheden aan om zelf aan de slag te gaan met jouw mentale vitaliteit.

Neurofeedbacktraining is een laagdrempelige trainingsmethode die sinds enige tijd wordt gefaciliteerd aan alle medewerkers van Triviumlindenhof ten behoeve van: Balans & ontspanning, Veerkracht & stressreductie en Persoonlijke ontwikkeling.

Balans & ontspanning

We leven in een maatschappij waar er constant wat van ons gevraagd wordt, veranderingen snel gaan en de werkdruk hoog ligt. Wanneer we thuis komen van onze drukke baan, zijn we alweer bezig met de kinderen en het huishouden en is er soms nog maar weinig tijd voor onszelf. In ons privéleven zijn er nog weinig momenten van stilstaan en gewoon even niets doen. Neurofeedback helpt om beter en dieper te ontspannen en gewoon even niets te doen.

De training is een moment van ontspanning voor jou alleen. Door neurofeedback lukt het men om meer in het hier en nu te zijn. Vaak ervaren deelnemers dat zij ook in hun dagelijkse leven vaker bewust een moment van rust voor zichzelf nemen. De boog kan immers niet altijd gespannen staan.

Neurofeedback stimuleert dat het denken en voelen meer in balans komt . Deelnemers ervaren door de training meer grip op negatieve gedachten en gevoelens, waardoor positieve gedachten en gevoelens weer de overhand kunnen krijgen.

Daarnaast heeft neurofeedback een positief effect op de slaap. Deelnemers ervaren dat zij sneller inslapen en een betere nachtrust hebben.

Veerkracht & stressreductie

Neurofeedback heeft een positief effect op de veerkracht: deelnemers ervaren dat zij sneller een situatie kunnen accepteren en eerder herstellen na een vervelende of stressvolle gebeurtenis.

Stress is geen onbekend fenomeen in de huidige tijd. Stress is heel nuttig, maar wanneer we teveel stress ervaren wordt het ongezond. Neurofeedback is een effectieve trainingsmethode om gevoelens van stress te verminderen. Deelnemers voelen zich doorgaans meer ontspannen en maken zich minder druk. Zij kunnen zaken beter relativeren, ervaren minder snel stress en kunnen meer aan.

Dit zijn belangrijkere factoren in bijvoorbeeld de preventie en het herstel van burn-out.

Persoonlijke ontwikkeling

Neurofeedback heeft als effect dat men meer zelfinzicht krijgt, het cognitief functioneren wordt vergroot en men meer ruimte in het hoofd ervaart om weer toe te komen aan waar men écht goed in is.

Mensen ervaren met neurofeedback dat zij weer dichterbij zichzelf komen te staan en worden gestimuleerd in hun persoonlijke groei.

Door de stimulering van het zelfinzicht en het positieve effect op de eigenwaarde, krijgt men een realistischer beeld van eigen kwaliteiten en kunnen. Hierdoor lukt het men om talenten verder te ontwikkelen of zich te ontwikkelen op nieuwe gebieden. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor het maken voor een nieuwe baan of functie. Neurofeedback ondersteunt in het maken van keuzes en verhoogt de stressbestendigheid, waardoor zorgen of spanning rondom een loopbaankeuze minder bepalend worden.

Trainingstraject

Neurofeedbacktraining wordt aangeboden in trajecten en losse trainingen. Een trainingstraject bestaat uit een intake, 10 trainingen neurofeedback en een evaluatie. Medewerkers worden gedurende het traject begeleid door een professionele neurofeedbacktrainer. Het traject start met een intakegesprek waarin je bepaalt met welke doelen je aan de slag wilt. Door het traject heen zal de neurofeedbacktrainer jou hierbij begeleiden op de manier zoals jij prettig vindt en die bij jou past.

Kosten

TriviumLindenhof vindt het belangrijk dat medewerkers de mogelijkheid krijgen om voor hun eigen mentale vitaliteit te zorgen. Neurofeedback wordt daarom aan medewerkers van TriviumLindenhof aangeboden tegen een kleine bijdrage die betaald kan worden uit het scholingsbudget, of door de medewerker zelf.

Wil je weten wat de kosten zijn of je aanmelden? Dat kan via het scholingsplatform van TriviumLindenhof. Wij nemen dan contact met je op voor het maken van een afspraak.

Vrijblijvend contact opnemen

Extra informatie

  • zie Scholingsplatform
  • Aangepaste tarieven