Bedrijven & Organisaties

Welke toegevoegde waarde heeft neurofeedback voor uw bedrijf of organisatie?

Waar ligt voor u de wens tot groei en ontwikkeling voor uw medewerkers? Het kan zijn dat neurofeedback voor u waardevol is bij preventie en reductie van het ziekteverzuim binnen uw bedrijf, of als innovatieve training om medewerkers ruimte te geven voor het ontwikkelen van hun talenten.

Neurofeedback – TriviumLindenhof richt zich specifiek op het ondersteunend zijn op drie gebieden:

Talentontwikkeling

Neurofeedback heeft als effect dat men meer zelfinzicht krijgt, het cognitief functioneren wordt verhoogd en men meer ruimte in het hoofd ervaart om weer toe te komen aan waar men echt goed in is. Deelnemers aan neurofeedback komen weer dichterbij zichzelf te staan en worden gestimuleerd in persoonlijke groei. Voor het verder ontwikkelen van talenten, zowel binnen de werksetting als in het privéleven, is neurofeedback een goede ondersteuning. Daarnaast zijn de persoonlijke gesprekken met de trainers waarin op een coachende manier wordt gewerkt aan het behalen van de doelen, effectversterkend.

Loopbaanontplooiing

Voor veel mensen is het nemen van een volgende stap in hun loopbaan een spannende keuze. Loopbaanontplooiing kan betekenen: doorgroeien in de huidige functie, ofwel kiezen voor een compleet andere baan. Neurofeedback werkt ondersteunend bij het maken van keuzes, verhoogt de stressbestendigheid en zorgt ervoor dat men zich minder richt op zorgen of spanning rondom een eventuele loopbaan keuze, en meer richt op de voordelen en de taken die horen bij deze keuze. Neurofeedback heeft een positief effect op de eigenwaarde en het zelfinzicht, wat maakt dat men een realistischer beeld krijgt van eigen kwaliteiten en kunnen.

Preventie en reductie van ziekte(-verzuim)

In de huidige tijd zijn hoge werkdruk, werk gerelateerde stress en overspanning geen onbekende verschijnselen. We leven in een maatschappij waarin ontwikkelingen snel gaan en waar veel wordt gevraagd van werknemers. Dat wetende is het als werkgever een uitdaging om een zo gezond mogelijke werkomgeving te creëren en medewerkers mentaal en fysiek zo vitaal mogelijk te houden. Dit maakt een bedrijf aantrekkelijker voor zowel een werknemer als een klant. Daarnaast kost ziekteverzuim binnen uw bedrijf veel geld. Neurofeedback levert een grote bijdrage aan de preventie van ziekte(-verzuim) en helpt om zieke medewerkers sneller te laten herstellen.

Neurofeedback ondersteunt het vergroten van de mentale veerkracht, wat inhoudt dat men beter bestand is tegen stress en het mentaal herstellend vermogen wordt vergroot. Veerkracht is een belangrijke indicator bij het herstel na bijvoorbeeld een burn-out.

Maatwerk

Aan de hand van de kennismaking waarin we samen de wensen voor uw bedrijf vaststellen, kunnen wij u verschillende trainingspakketten aanbieden. Zo bestaat de mogelijkheid om neurofeedbacktraining aan zowel individuen als teams te trainen in de vorm van losse trainingen of een trainingstraject. Naast de neurofeedbacktrainingen bieden wij coaching en begeleiding bij het bereiken van persoonlijke doelen van uw medewerker. De locatie waar de trainingen worden verzorgd is afhankelijk van uw wensen. Wij faciliteren trainingen op één van onze eigen locaties, of op uw eigen locatie indien u beschikt over een geschikte ruimte.

Vrijblijvend contact opnemen

Extra informatie

  • Gratis demo + presentatie
  • Pilot-dag of Pilot-traject
  • Neurofeedbacktraining tijdens teamdag
  • Prijs op aanvraag